top of page

Het belang van kwaliteitscontrole bij laserlassen en hoe dit te bereiken

Laserlassen is een geavanceerde lastechniek die nauwkeurige en betrouwbare lasverbindingen levert. Het proces vereist echter een zorgvuldige aanpak om fouten en problemen te voorkomen. Het uitvoeren van kwaliteitscontroles is daarom van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de lasverbindingen voldoen aan de vereiste normen en specificaties.


Kwaliteitscontrole bij laserlassen


Waarom kwaliteitscontrole zo belangrijk is bij laserlassen


Laserlassen is een geavanceerde en precisie lastechniek die wordt gebruikt in tal van sectoren, waaronder de lucht- en ruimtevaart, medische apparatuur en automotive. Het biedt voordelen zoals nauwkeurigheid, snelheid en minimale vervorming van het materiaal.


Kwaliteitscontrole is belangrijk bij laserlassen om verschillende redenen:

  1. Garanderen van de veiligheid: Lasverbindingen die niet aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoen, kunnen gevaarlijk zijn en leiden tot ongelukken en schade aan personen en eigendommen.

  2. Kostenbesparing: Het vermijden van gebreken en fouten in lasverbindingen kan leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn. Dit komt doordat reparaties en vervangingen van onderdelen die zijn beschadigd door slechte lasverbindingen worden voorkomen.

  3. Verhoogde efficiëntie: Effectieve kwaliteitscontrole kan leiden tot hogere efficiëntie in het productieproces. Het zorgt ervoor dat lasverbindingen van hoge kwaliteit worden geproduceerd, waardoor er minder tijd en geld wordt verspild aan het oplossen van problemen achteraf.


Hoe kan kwaliteitscontrole worden bereikt bij laserlassen?


Er zijn verschillende stappen die kunnen worden genomen om effectieve kwaliteitscontrole te bereiken bij laserlassen:

  1. Stel duidelijke kwaliteitsnormen op: Het is belangrijk om specifieke criteria vast te stellen voor lasverbindingen. Dit omvat de vereiste sterkte, maatvoering en uiterlijk van de lasverbindingen.

  2. Gebruik geschikte lasapparatuur: Gebruik lasapparatuur die geschikt is voor het specifieke materiaal dat wordt gelast. Dit omvat de juiste lasmachine, lasdraad en lasgas.

  3. Selecteer de juiste lasparameters: Dit omvat de laserpower, snelheid en breedte van de laserstraal, afgestemd op het specifieke materiaal en de dikte van het werkstuk.

  4. Voer regelmatige visuele inspecties uit: Controleer regelmatig of de lasverbindingen voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen.

  5. Voer NDO-tests uit: NDO (Non-Destructive Testing) is een techniek waarmee defecten in de lasverbindingen kunnen worden gedetecteerd zonder de las te vernietigen. Het omvat technieken zoals röntgen-, ultrasoon- en magnetisch onderzoek. Door NDO-tests uit te voeren, kunnen eventuele defecten vroegtijdig worden opgespoord en kunnen corrigerende maatregelen worden genomen voordat de lasverbindingen in gebruik worden genomen.

Kwaliteitsonderzoek bij specifieke materiaalsoorten


Naast de hierboven genoemde stappen, kan destructief onderzoek ook worden gebruikt om de kwaliteit van lasverbindingen te evalueren. Destructief onderzoek omvat het verwijderen van monsters van de lasverbindingen en het onderzoeken van hun fysieke eigenschappen om de kwaliteit van de lasverbinding te bepalen. Dit soort onderzoek kan vooral nuttig zijn bij het werken met specifieke materiaalsoorten, waarbij de juiste instellingen en parameters moeilijker te vinden kunnen zijn.


Door samen te werken met kwaliteitsexperts en het uitvoeren van destructief onderzoek, kunnen de optimale instellingen en parameters worden vastgesteld om te voldoen aan de kwaliteitsvereisten en de levensduur van het laswerk te garanderen. BGA Laser Welding biedt deze kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat de lasverbindingen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.


Ontdek hoe laserlassen ook uw productieproces kan verbeteren en vraag een demo of offerte aan!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page